GELEXIM Corp

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

GIỚI THIỆU / INTRODUCTION

-  Thành lập ngày 22/08/2000 với tên gọi Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Tổng Hợp & Hợp Tác Quốc Tế, viết tắt là GELEXIM CORP.

   Established on 22 August 2000, with the name to be The Import Export International Cooperation And General Investment Corperation.

Ngành nghề kinh doanh: Business line

   + Xuất nhập khẩu Import-Export

   + Du lịch Tourism

   + Bất động sản Real estate

  + Nhà máy nước Water treament plant

   + Nhà máy thủy điện Hydro power electricity plant

   + Khai thác mỏ khoáng sản Mining

   + Cảng đường thủy Waterway port

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN / DEVELOPMENT OF BUSINESS

Năm 2000: Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng lương thực,  thực phẩm và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

                 In 2000, Gelexim company operated mostly in field of import-export of goods such as food, foodstuff & technological construction

Năm 2001: Mở rộng sang ngành du lịch và đầu tư xây dựng tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu & Tỉnh Đồng Nai.

              In 2001, Gelexim company expanded its business to tourism & investment in construction in Baria Vung Tau and Dong Nai province

Năm 2003: Mở rộng kinh doanh bất động sản ra phía Bắc, cụ thể là tại thành phố Hải Phòng.

                 In 2003, Gelexim company expanded its trade in real estate to the North Vietnam, namely Hai Phong City

Năm 2006: Đầu tư xây dựng công trình thủy điện tại ĐăkLăk.

             In 2006, Gelexim company invested in construction of hydroelectric plant in Daklak province

Năm 2007: Mở rộng hoạt động công trình thủy điện, nhà máy nước tại Tỉnh Lâm Đồng và triển khai dự án khai thác mỏ Puzzolana tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

              In 2007, Gelexim company expanded its operation of construction hydroelectric plant & Water plant in Lam Dong province. At the sam time, expanded project for mining for Puzzolana in Baria - Vung Tau province

Năm 2008: Tiếp tục triển khai xây dựng nhà máy nước Gelexim Nam Phương tại Tỉnh Lâm Đồng.

                 In 2008, Gelexim company to continue to expand construction of water plant Gelexim of Nam Phuong in Lam Dong province

Năm 2009: Đầu tư xây dựng cảng đường thủy tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

                In 2009, Gelexim company invested in Waterway port in Baria - Vung Tau province

CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC / THE ACHIEVEMENTS

NHÀ MÁY NƯỚC ĐANKIA 2 

   

     + Vị trí: Nằm giữa Tp. Đà Lạt và Huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng.

     + Công xuất đầu tư:

        Giai đoạn 1: 30.000 m3/ngày đêm

        Giai đoạn 2: 60.000 m3/ngày đêm (năm 2015)

     + Hình thức đầu tư: B.O.O

     + Khởi công tháng 04/2008

     + Khánh thành và đi vào hoạt động ngày 24/09/2010

 

       2nd DANKIA WATER TREAMENT PLANT

            + Location: On between Da Lat City & Lac Duong - Lam Dong Province

            + Capacity Investment:

               1st phase: 30,000 m3/day

               2st phase: 60,000 m3/day (2015)

             + Type of investment: B.O.O

             + Initiating construction in April, 2008

             + Inauguration and begin operation in 24 September, 2010

MỎ PUZZOLANA NÚI SAO / PUZZOLANA MINE

+ Vị trí: Huyện Châu Đức - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu             + Location: Sao Mountain - Châu Đức District - Baria Vung Tau Province

+ Diện tích: 60 Ha                                                            + Area: 60 Ha

+ Trữ lượng mỏ: 54.000.000 tấn                                        + Reserve of mines: Reached 54 million tons

+ Công suất khai thác: 1.500.000 tấn/năm                          + Capacity exploited annually: 1,5 million tons/year

KHU NHÀ Ở ANH DŨNG 5 / 5th ANH DUNG APARTMENT

 

 + Vị trí: Quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam

   Location: Duong Kinh district - Hai Phong City - Vietnam

 + Toàn bộ khu nhà ở được quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị loại I, hiện đại, khép kín, đạt tiêu chuẩn môi trường sống xanh và sạch.

   Whole the project is planed with first-grade town standard, morden, self contained, getting clean and green environment standard

 + Khởi công xây dựng năm 2003

    Initiating construction in 2003KHU NHÀ Ở ĐẠI AN / DAI AN APARTMENT 

+ Vị trí: Phường 9 - Thành phố vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa

   Location: Ward 9 - Vung Tau City - Ba Ria province

+ Tổng diện tích: 10 hecta

  Total area: 10 ha

+ Khởi công xây dựng năm 2001

  Initiating construction in 2001

 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NGA & EAPUICH 1 / DAI NGA & EAPUICH 1 HYDRO POWER ELECTRICITY

 

 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NGA   DAI NGA HYDRO POWER ELECTRICITY

    + Vị trí: Thị xã Bảo Lộc - Lâm Đồng  Location: Bao Loc - Lam Dong province

   + Công xuất đầu tư: 10 MW   Capacity Investment: 10 MW

   + Hình thức đầu tư: B.O.O   Type of investment: B.O.O

   + Khởi công xây dựng tháng 05/2008   Initiating constructionin May, 2008

 

 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN EAPUICH 1   EAPUICH 1 HYDRO POWER ELECTRICITY

   + Vị trí dự án: Huyện Eaka - Đăk Lăk   Location: Eaka - Đak Lak province

   + Công suất đầu tư: 6,4 MW   Capacity investment: 6,4 MW

   + Hình thức đầu tư: B.O.O   Type of investment: B.O.OVideo

Get the Flash Player to see this player.