GELEXIM Corp

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NGA - BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG

Sông La Ngà là một trong những chi lưu lớn của sông Đồng Nai, bắt nguồn từ dãy núi cao 1400 - 1500 m thuộc cao nguyên Bảo Lộc - Di Linh. Diện tích lưu vực sông La Ngà tính đến cửa sông là 4170 km2, với chiều dài sông là 270 km, độ hạ thấp khoảng 1350m.

Dự án Thuỷ điện Đại Nga thuộc bậc thang cụm công trình thuỷ điện trên lưu vực sông La Ngà , có vị trí thượng nguồn, hạ lưu là các công trình thuỷ điện Bảo Lộc (đang thi công), Hàm Thuận - Đa Mi (đang vận hành).

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (GELEXIM) là một doanh nghiệp đa ngành, có nhiều dự án đầu tư đang triển khai thành công tại các tỉnh từ miền Bắc cho tới miền Nam. Căn cứ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho phép các doanh nghiệp được đầu tư xây dựng kinh doanh và phát triển nguồn điện. Ngoài ra Công ty chúng tôi còn nhận thấy nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng khi nền kinh tế ngày càng phát triển trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian sắp tới, nên việc đầu tư xây dựng kinh doanh nguồn điện góp phần ổn định nguồn năng lượng điện của Quốc gia là đúng đắn và cần thiết.

Sau khi cùng một số chuyên gia chuyên về lĩnh vực thuỷ điện trong và ngoài nước (chuyên gia của Trung Quốc, Cộng hoà LB Nga, v.v..). Công ty chúng tôi tiến hành khảo sát và nghiên cứu nhiều công trình thuỷ điện trong đó có công trình Thuỷ điện Đại Nga. Qua quá trình tìm hiểu Công ty chúng tôi được biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 6545/UBND ngày 23/10/2006 về việc thu hồi dự án Thuỷ điện Đại Nga - Thị xã Bảo Lộc do các chủ đầu tư trước không thực hiện đúng cam kết đầu tư. Ngày 15/11/2006. Công ty GELEXIM đã có Công văn số 14-11/CV-2006 gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin Đăng ký đầu tư xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga - thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.

Sau quá trình kiểm tra cũng như tìm hiểu kỹ về năng lực tài chính cũng như năng lực thực hiện Dự án của Công ty GELEXIM. Qua rất nhiều cuộc họp và căn cứ vào đề xuất của Sở Công Nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Ngày 22/5/2007. UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 3333/UBND về việc: Giao Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (GELEXIM) đầu tư Dự án Thuỷ điện Đại Nga - Thị xã Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (GELEXIM) đã cùng với chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực Thuỷ điện  như: Chuyên gia Trung Quốc, Viện Thuỷ Lợi và Môi trường - Trường Đại học Thuỷ Lợi tiến hành lập Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở nhà máy thuỷ điện Đại Nga (phần hồ sơ địa hình do Công ty đo đạc địa hình và công trình Lâm Ninh Bình. Hồ sơ khảo sát địa chất do Công ty TNHH Khảo sát xây dựng Sao Phương Đông thực hiện), tiến hành ngay việc khảo sát chi tiết, lập Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở Công trình Thuỷ điện Đại Nga thuộc địa bàn Thị xã Bảo Lộc , tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó ngày 15/9/2007 Hội đồng Quản trị Công ty GELEXIM đã quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga, tuyển dụng cán bộ chuyên môn tại tỉnh Lâm Đồng, xin thành lập Văn Phòng đại diện Công ty đóng tại địa chỉ: 476 Trần Phú, phường 2, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cử cán bộ chủ chốt của Công ty trực tiếp quản lý Dự án Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga.

Đến nay các công việc Lập DAĐT-TKCS của Dự án Thuỷ điện Đại Nga đã hoàn thành và được các Sở Ban ngành của tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Cụ thể:

  1. Công văn số 6794/UBND-ĐC ngày 03/10/2007 của UBND Tỉnh Lâm Đồng v/v: Chấp thuận phạm vi, ranh giới đất để triển khai xây dựng Thuỷ điện Đại Nga.
  2. Thông báo kết quả Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình thuỷ điện Đại Nga số 148/TB-SCN ngày 19/03/2008 của Sở Công Nghiệp Tỉnh Lâm Đồng v/v: Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình thuỷ điện Đại Nga thuộc Dự án đầu tư Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga,Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.
  3. Giấy Chứng nhận Đầu tư số 42121000217 ngày 07/04/2008 của UBND Tỉnh Lâm Đồng chứng nhận Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (GELEXIM) thực hiện Dự án Thuỷ điện Đại Nga tại thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
  4. Công văn số 1646/CV-ĐL2-KDĐNT ngày 27/03 /2008 của Công ty Điện lực 2, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam v/v: Chấp thuận mua điện của Dự án Thuỷ Điện Đại Nga, thị xả Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (GELEXIM) làm chủ đầu tư.
  5. Công văn số 2791/CV-Đl2-KTSX ngày 14/5 /2008 của Công ty Điện lực 2 - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam v/v: Thoả thuận đấu nối Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga vào lưới điện Quốc Gia tại trạm 22KV Bảo Lộc.
  6. Công văn số 51/PC23 ngày 25 /02/2008 của Công An tỉnh Lâm Đồng v/v: Đồng ý các giải pháp về PCCC của việc Thiết kế và Lắp đặt hệ thống thuỷ điện của Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga.

Video

Get the Flash Player to see this player.