GELEXIM Corp

Sơ kết đợt 2/2008 thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện văn bản số 180/LĐLĐ-Q1 ngày 23/04/2008 của Liên Đòan Lao Động Quận 1 về việc sơ kết đợt 2/2008 cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày 10/05/2008 Công đoàn Cơ sở Công ty GELEXIM đã tổ chức sơ kết như sau:

1. Công tác tổ chức triển khai Cuộc vận động:

  • Nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2008) từ ngày 01/05/2008 đến ngày 10/05/2008 BCH CĐCS Công ty Gelexim đã tổ chức chiếu phim cho tất cả CBCNV Công ty Gelexim xem phim chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đài truyền Hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trên tòan quốc.
  • Hàng ngày CBCNV được xem phim kể từ 11 giờ 00 đến 12 giờ30 , BCH CĐCS đã tổ chức cho tất cả CBCNV ăn trưa tại hội trường trong suốt thời gian trên. Sau mỗi buổi xem phim BCH CĐCS tổng kết lại những ý chính của mỗi câu chuyện kể và liên hệ với tình hình thực tiễn tại đơn vị để CBCNV ra sức học tập và khắc phục những yếu kém của mình.
  • Bên cạnh đó, BCH CĐCS đã phát cho mỗi CBCNV một phiếu đăng ký vào buổi cuối cùng để CBCNV tiếp tục đăng ký những yếu kém, khuyết điểm của cá nhân về chuyên môn, về lối sống để mỗi CBCNV tự xây dựng kế họach khắc phục.

2. Kết quả:

  • Thông qua cuộc vận động đợt 2/2008, mỗi CBCNV đã nêu lên được những yếu kém về công tác chuyên môn, về đạo đức, lối sống để sữa chữa, khắc phục và giữ vững niềm tin của mình đối với Đảng, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
  • CBCNV đã có nhận thức đúng đắn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đọan hiện nay và đa số đều khẳng định chỉ khi nào từ cá nhân mỗi người tự học tập, phấn đấu rèn luyện để bản thân mình có nhận thức đúng, hành động đúng thì cả Công ty mới tốt được.
  • BCH CĐCS dự kiến sẽ tuyên dương khen thưởng cho một số CBCNV có thành tích xuất sắc trong việc khắc phục những yếu kém của cá nhân qua Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 02 năm 2008 để động viên tinh thần CBCNV.

Buổi sơ kết đợt 2/2008 về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã diễn ra trong hkông khí nghiêm túc và thành công tốt đẹp, đây là tiền đề để trong năm 2008 CBCNV và Đoàn viên Công đòan Công ty GELEXIM tiếp tục phấn đấu khắc phục những khuyết điểm của cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện nếp sống văn minh trong công sở.

Video

Get the Flash Player to see this player.