GELEXIM Corp

NHÀ MÁY NƯỚC ĐANKIA II


 THÔNG TIN CHUNG:

  • Địa điểm xây dựng nhà máy: Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng
  • Công xuất nhà máy: 30,000 m3/ngày
  • Hình thức đầu tư: BOO (50 năm)
  • Tổng mức đầu tư: 220.000.000.000 VNĐ

 LỘ TRÌNH TĂNG SẢN XUẤT PHÁT NƯỚC: 

 -  Năm 2011: 15,000 m3/ngày

 -  Năm 2012: 20,000 m3/ngày

 -  Năm 2013: 25,000 m3/ngày

 -  Năm 2014: 30,000 m3/ngày

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN:

-  Năm 2015: Nâng cấp nhà máy đạt công suất 60,000 m3/ngày

-  Sản lượng phát nước hàng ngày kể từ năm 2015 cũng sẽ tăng khoảng 5,000 m3/ngày (ước tính nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và sự phát triển chung của địa phương dựa trên số lượng thực tế)

Video

Get the Flash Player to see this player.